Panna cotta

12.000 VND

Các hương vị hiện có:

  • Dâu
  • Chanh dây
  • Việt quất
  • Kiwi
  • Đào
panna cotta
Panna cotta

12.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute