Crep sầu riêng

45.000 VND

Crep sầu riêng Kim Như: Hộp 2 cái lớn. 

  • Vỏ bánh mỏng mịn, màu xanh đẹp mắt
  • Nhân bánh có kem sữa tươi và cơm sầu riêng theo công thức riêng
  • Kem sữa tươi chất lượng cao nên độ ngon khỏi bàn luôn
Bánh crep sầu riêng, crepe sầu riêng ngon Tây Ninh
Crep sầu riêng

45.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute