Crep sầu riêng

45.000 VND

Crep sầu riêng Kim Như: Hộp 2 cái lớn. 

  • Vỏ bánh mỏng mịn, màu xanh đẹp mắt
  • Nhân bánh có kem sữa tươi và cơm sầu riêng theo công thức riêng
  • Kem sữa tươi chất lượng cao nên độ ngon khỏi bàn luôn
Crep sầu riêng
Crep sầu riêng

45.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute