Trà sữa Kim Như

30.000 VND

Trà sữa truyền thống

  • Trân Châu trắng
  • 330ml, mát lạnh uống liền
trà sữa Kim Như trân châu trắng
Trà sữa Kim Như

30.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute