Tira Dâu – Bánh lạnh cốt bông lan và Dâu tây

35.000 VND

Cốt bánh bông lan

Sốt dâu tây và trang trí dâu tươi trên mặt

Sản phẩm hot trong mùa dâu

bánh tira dâu
Tira Dâu – Bánh lạnh cốt bông lan và Dâu tây

35.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute