Kim đỉnh phô mai

55.000 VND

Thành phần

  • Bánh bông lan
  • Kem phô mai
  • Phô mai tươi
Bánh Kim đỉnh phô mai
Kim đỉnh phô mai

55.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute