Blueberry cheesecake (Việt quất)

35.000 VND

Có 2 size bánh

  • Hộp chữ nhật: 5x7cm 45k
  • Cup trái tim: 35k
blueberry cheesecale
Blueberry cheesecake (Việt quất)

35.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute