Croissant – Bánh sừng trâu

22.000 VND

Bánh Sừng trâu – Croissant có 3 vị

  • Hạnh nhân ( Bánh không có nhân, hạnh nhân lát bên ngoài vỏ)
  • Nhân bơ tỏi phô mai
  • Nhân Trứng muối ( Kim sa )
croissant 3 vị
Croissant – Bánh sừng trâu

22.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute