Bánh mì xúc xích trứng muối

30.000 VND

Bánh mì mềm

Nhân xúc xích và trứng muối

Sốt và chà bông trên mặt

Bánh mì xúc xích trứng muối
Bánh mì xúc xích trứng muối

30.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute