Bánh bông lan Sô-cô-la cuộn hạt điều

55.000 VND

  • Bánh bông lan chocolate mềm mềm
  • Nhân kem trứng béo béo
  • Lớp phủ đầy ắp hạt điều
bánh bông lan sô cô la cuộn hạt điều
Bánh bông lan Sô-cô-la cuộn hạt điều

55.000 VND

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute